Ε.Λ.Ι.Τ. - Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο
Greek Club Timbrado Español / Club Griego de Timbrado EspañolΕλληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο - Ε.Λ.Ι.Τ.


Mobile:

+30 694 7813906


E-mail:

info@elit-timbrado.gr

Facebook Page:
Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο - ΕΛΙΤ . Greek Club Timbrado Español

Facebook Group:
Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο (Timbrado Español) – Ε.Λ.Ι.Τ.

Youtube Channel:
Elit Timbrado Español

Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσει ο Ε.Λ.Ι.Τ.  μαζί σας, συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα:

(τα πεδια με αστερίσκο, είναι υποχρεωτικά)


* Ονοματεπώνυμο:    


Διεύθυνση:                  


Πόλη:                          


Χώρα:                          


* Τηλέφωνο:                


* E-mail:                      


RESET SEND