Ε.Λ.Ι.Τ. - Ελληνική Λέσχη Ισπανικού Τιμπράδο
Greek Club Timbrado Español / Club Griego de Timbrado Español Παρακάτω ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των νοτών του ισπανικού καναρινιού φωνής Τιμπράδο
 και ηχητικά τους αποσπάσματα.
 Επισκεφθείτε την ενότητα Πολυμέσα για να δείτε και σχετικά μεταγλωτισμένα στα Ελληνικά βίντεο.1. Timbre Metalico  

Περιγραφή Νότας:
Σύνθεση: Σύμφωνο (R), Φωνήεν (I)
Τύπος Στροφής (Γυρίσματος): Συνεχής εκπεμπόμενος ρυθμός
Προφέρεται: ri-rii,rii,riiiii,rin
Τρόπος κελαηδίσματος: Ημιανοιχτό ράμφος
Ταξινομείται: Κλιμακούμενη, Φθίνουσα, Επίπεδη, Αύξουσα  
Μέγιστη βαθμολόγηση: 9 βαθμοί
Σημείωση: όταν η νότα προφέρεται "rin" έχει μεγαλύτερη αξία

Ακούστε τη νότα:
Get Adobe Flash player

2. Timbre Intermedio

Περιγραφή Νότας:
Σύνθεση: Σύμφωνο (R), Φωνήεν (Ε)
Τύπος Στροφής (Γυρίσματος): Συνεχής εκπεμπόμενος ρυθμός
Προφέρεται: Reee, Reeee, Re-Rei, Re-Reii
Τρόπος κελαηδίσματος: Ημιανοιχτό ράμφος
Ταξινομείται: Κλιμακούμενη, Φθίνουσα, Επίπεδη, Αύξουσα, Επίπεδη  
Μέγιστη βαθμολόγηση: 6 βαθμοί
Σημείωση: όταν η νότα προφέρεται "rei-rei" και είναι φθίνουσα, έχει μεγαλύτερη αξία

Ακούστε τη νότα:
Get Adobe Flash player

3. Timbre Profundo

Περιγραφή Νότας:
Σύνθεση: Σύμφωνο (R), Φωνήεν (O) και (U)
Τύπος Στροφής (Γυρίσματος): Συνεχής εκπεμπόμενος ρυθμός
Προφέρεται: ro-ro, ru-ru, Ruu, rou
Τρόπος κελαηδίσματος: Ημιανοιχτό ράμφος
Ταξινομείται: Κλιμακούμενη εναλλάσσοντας φωνήεντα, χωρίς εναλλαγή φωνηέντων, φθίνουσα, επίπεδη, αύξουσα
Μέγιστη βαθμολόγηση: 13 βαθμοί

Ακούστε τη νότα:
Get Adobe Flash player

4. Nota Batida

Περιγραφή Νότας:
Σύνθεση: Σύμφωνο (B) και (L), Φωνήεν (I)
Τύπος Στροφής (Γυρίσματος): Ημισυνεχής εκπεμπόμενος ρυθμός
Προφέρεται: bli-bli-bli,bi-bLi, bli-bli
Τρόπος κελαηδίσματος: Ημιανοιχτό ράμφος
Ταξινομείται: Κλιμακούμενη, αύξουσα, επίπεδη, αύξουσα
Μέγιστη βαθμολόγηση: 6 βαθμοί

Ακούστε τη νότα:
Get Adobe Flash player

5. Cascabeleo

Περιγραφή Νότας:
Σύνθεση: Σύμφωνο (L) και (N), Φωνήεν (I)
Τύπος Στροφής (Γυρίσματος): Ημισυνεχής εκπεμπόμενος ρυθμός
Προφέρεται: lin lin lin
Τρόπος κελαηδίσματος: Ημιανοιχτό ράμφος
Ταξινομείται: Κλιμακούμενη, αύξουσα, επίπεδη, αύξουσα, επίπεδη
Μέγιστη βαθμολόγηση: 12 βαθμοί
Σημείωση: Μικρή κίνηση του κάτω ράμφους και της γλώσσας

Ακούστε τη νότα:
Get Adobe Flash player

6. Cloqueos

Περιγραφή Νότας:
Σύνθεση: Σχεδόν όλα τα σύμφωνα και όλα τα φωνήεντα
Τύπος Στροφής (Γυρίσματος): Ημισυνεχής ή ασυνεχής εκπεμπόμενος ρυθμός
Προφέρεται: ti-ti-ti, bloc-bloc-bloc, blu-blu-blu, lui-lui-lui, blui-blui-blui, clo-clo-clo
Τρόπος κελαηδίσματος: ανοιγοκλείνοντας το ράμφος
Ταξινομείται: Κλιμακούμενη με φωνήεντα που εναλλάσσονται, Κλιμακούμενη με φωνήεντα που δεν εναλλάσσονται, φθίνουσα, επίπεδη, αύξουσα
Μέγιστη βαθμολόγηση: 16 βαθμοί
Σημείωση: Ποιο γρήγορη από τις νότες chau και piau. Το όνομά της προέρχεται από μια ισπανική λέξη που δηλώνει το κάλεσμα της κότας προς τα κλωσσόπουλά της  

Ακούστε τη νότα:
Get Adobe Flash player

7. Castañuela

Περιγραφή Νότας:
Σύνθεση: Σύμφωνα (CH), (C), (S), (L) , Φωνήεν (Α)
Τύπος Στροφής (Γυρίσματος): Ημισυνεχής εκπεμπόμενος ρυθμός
Προφέρεται: clas-clas, clac-clac, chac-chac
Τρόπος κελαηδίσματος: ανοιγοκλείνοντας το ράμφος
Ταξινομείται: Επίπεδη, αρκετά αργή, επίπεδη, αργή, επίπεδη, αύξουσα
Μέγιστη βαθμολόγηση: 9 βαθμοί
Σημείωση: Έχει πάρει το όνομα από τις ισπανικές καστανιέτες  

Ακούστε τη νότα:
Get Adobe Flash player

8. Chau-Chau

Περιγραφή Νότας:
Σύνθεση: Σύμφωνα (CH), Δίφθογγος (ΑU)
Τύπος Στροφής (Γυρίσματος): Aσυνεχής εκπεμπόμενος ρυθμός
Προφέρεται: chau-chau
Τρόπος κελαηδίσματος: ανοιγοκλείνοντας το ράμφος
Ταξινομείται: Κλιμακούμενη, φθίνουσα, επίπεδη, αύξουσα
Μέγιστη βαθμολόγηση: 6 βαθμοί

Ακούστε τη νότα:
Get Adobe Flash player

9. Piau-Piau

Περιγραφή Νότας:
Σύνθεση: Σύμφωνo (P), Τρίφθογγος (IΑU)
Τύπος Στροφής (Γυρίσματος): Aσυνεχής εκπεμπόμενος ρυθμός
Προφέρεται: piau-piau
Τρόπος κελαηδίσματος: ανοιγοκλείνοντας το ράμφος
Ταξινομείται: Κλιμακούμενη, φθίνουσα, επίπεδη, αύξουσα
Μέγιστη βαθμολόγηση: 6 βαθμοί

Ακούστε τη νότα:
Get Adobe Flash player

10. Floreos de Adorno

Περιγραφή Νότας:
Σύνθεση: Όλα τα σύμφωνα και όλα τα φωνήεντα
Τύπος Στροφής (Γυρίσματος): Ασυνεχής εκπεμπόμενος ρυθμός
Προφέρεται: "tuii, tuii, tuii", tuio, tuio, tuio, fliorio, fliorio, fliorio, ta-a, ta-a, ta-a, do-oili, do-oili, do-oili, cueli, cueli, cueli, "tuli, tuli, tuli"
Τρόπος κελαηδίσματος: ανοιγοκλείνοντας το ράμφος
Ταξινομείται: Κλίμακα με Floreos, φθίνουσα, επίπεδη, αρκετά αργή, επίπεδη, αργή, αύξουσα
Μέγιστη βαθμολόγηση: 18 βαθμοί
Σημείωση: Το όνομα προέρχεται από τις ισπανικές λέξεις για μια αργή μουσική με στολίδια ή σαλπίσματα

Ακούστε τη νότα:
Get Adobe Flash player

11. Campana

Περιγραφή Νότας:
Σύνθεση: Σύμφωνα (T), (N), (G), (L), Φωνήεντα (I) και (O)
Τύπος Στροφής (Γυρίσματος): Ασυνεχής εκπεμπόμενος ρυθμός
Προφέρεται: tong-tong, ti-long ti-long
Τρόπος κελαηδίσματος: ανοιγοκλείνοντας το ράμφος
Ταξινομείται: Κλίμακα με Floreos, φθίνουσα, επίπεδη, αρκετά αργή, επίπεδη, αργή, αύξουσα
Μέγιστη βαθμολόγηση: 6 βαθμοί
Σημείωση: Το όνομα προέρχεται από την ισπανική λέξη καμπάνα

Ακούστε τη νότα:
Get Adobe Flash player

12. Duos

Περιγραφή Νότας:
Σύνθεση: Όλα τα σύμφωνα και όλα τα φωνήεντα
Τύπος Στροφής (Γυρίσματος): Συνεχής, ασυνεχής ή ημισυνεχής εκπεμπόμενος ρυθμός
Προφέρεται: οποιαδήποτε νότα  
Τρόπος κελαηδίσματος: ανοιγοκλείνοντας το ράμφος
Ταξινομείται: Κλιμακούμενη, φθίνουσα, επίπεδη
Μέγιστη βαθμολόγηση: 14 βαθμοί
Σημείωση: Το όνομα προέρχεται από την ισπανική λέξη ντουέτο. Δίνεται η εντύπωση ότι δύο πουλιά τραγουδούν ταυτόχρονα.

Ακούστε τη νότα:
Get Adobe Flash playerΑρνητικές Νότες

1. Rascadas

Περιγραφή:
Σφάλμα που δίνει ήχους με υπερβολική έκφραση του / R / πάνω στο φωνήεν, που οδηγεί σε ένα εξαιρετικά δυσάρεστο ήχο για το αυτί μας.

2. Nasalidad

Περιγραφή:
Τα έρρινα είναι ένα ελάττωμα που αποτελείται από την παραγωγή ατελούς ήχου παρόμοιου με εκείνον που κάνει ένα άτομο όταν μιλάει με προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα, εξ ου και το όνομα του έρρινα. Συνήθως οφείλεται σε ανεπαρκή εκφορά των φωνηέντων που λαμβάνουν μέρος στη στροφή ή όταν υπάρχουν ορισμένα σύμφωνα που εμπλέκονται (όπως για παράδειγμα / N / και / G /) όπου λόγω της φωνής τους, έχουν μεγαλύτερη τάση να δείχνουν σημάδια αυτού του σφάλματος, αυτό μπορεί επίσης να οφείλεται σε προβλήματα του αναπνευστικού συστήματος του πουλιού.

3. Estridencias

Περιγραφή:
Τα Stridencies είναι ένα σφάλμα που αποτελείται από μια απότομη και ξαφνική αύξηση του ήχου της στροφής στον τόνο ή την ένταση, παράγοντας ένα πέταγμα που διακόπτει τη μελωδική γραμμή του τραγουδιού


Πηγή: The Classic Spanish Timbrado Association (CSTA)                                                                                                    Ακολουθεί βίντεο,  μεταγλωτισμένο από το μέλος της ΕΛΙΤ Grosi Panajot, με περιγραφή για τις Αρνητικές Νότες του Τιμπράδο

Περιεχόμενο - Εκπαιδευτικό Υλικό - Οι Νότες του Τιμπράδο